ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ +90 322 453 00 09 info@altinkoza.org.tr

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 25.ULUSLARARASI ADANA FİLM FESTİVALİ ULUSLARARASI UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI YÖNETMELİĞİ 2018

 

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 25.ULUSLARARASI ADANA FİLM FESTİVALİ

ULUSLARARASI UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI YÖNETMELİĞİ 2018

 

1-AMAÇ

Uluslararası Adana Film Festivali;

 • Türkiye’de kültür ve sanatın korunması geliştirilmesi ve tanıtılmasına hizmet etmeyi;
 • Halk kitlelerinin, sanatsal etkinlikler yoluyla, sanatçılar ve eserleriyle buluşmasını sağlamayı;
 • Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması ile Türk ve Dünya Sineması’nın eser üretmesini, üretilen eserlerin seyircisiyle buluşmasına katkılar getirmeyi amaçlar. 

2-YARIŞMA TARİHİ

25.Uluslararası Adana Film Festivali Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması 22 - 30 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. 

3-FESTİVAL YÖNETİMİ 

Karar Verme Yetkilisi

Festivalin üst düzey karar yetkilisi, Büyükşehir Belediye Başkanı’nın başkanlığında kurulan Festival Yürütme Kurulu’dur. 

Büyükşehir Belediyesi ile İletişim ve Koordinasyon

 • Büyükşehir Belediyesi ile iletişim Festival Yürütme Kurulu ve Festival Direktörlüğü aracılığıyla sağlanır. 

Organizasyon Birimleri

 • Festival Direktörü
 • Yardımcı Koordinatörlükler
 • Hizmet grupları 

Festival Yürütme Kurulu

 • Festival Yürütme Kurulu, Büyükşehir Belediye Başkanı’nın başkanlığında kurulur. Festival Direktörlüğü’nün uygulama projesini değerlendirir, anlaşmazlıkları karara bağlar. Kararları kesindir.
 • Festival yönetim birimleri ve katılımcıları arasında anlaşmazlıklar çıkması halinde, sorunu çözme ve nihai kararı verme yetkisi Festival Yürütme Kurulu’ndadır.
 • Yarışma yönetmeliğinde düzenlenmemiş olan hususlarda son karar yetkisi Festival Yürütme Kurulu’na aittir.
 • Festival Yürütme Kurulu, Büyükşehir Belediye Başkanı başkanlığında 5 üyeden oluşur. 

Festival Direktörü

 • Festival Direktörü, Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanlığında kurulan Festival Yürütme Kurulunun bilgisi dahilinde uygulama projesinin hazırlanması ve programların uygulanmasını yerine getirir.
 • Koordinatörlükler ve hizmet grupları vasıtasıyla festival projesinin uygulanmasını temin eder.
 • Festival Direktörü’nün belirleyeceği yardımcı koordinatörler, festival yönetimi adına Festival Yürütme Kurulu’nda görev alarak ön belirleme çalışmalarına Festival Danışma Kurulu ile katılırlar. 

Festival Danışma Kurulu

 • Danışma Kurulu, ulusal ve uluslararası sinema alanında uzmanlığı bilinen sinema yazarları, kültür-sanat insanları ve kültür-sanat kuruluşlarından katılacak temsilcilerle oluşur. Festivalin mesajlarının ve uygulanacak programlarının niteliklerinin belirlenmesinde istişari mahiyette katkı sağlar. Festival Yürütme Kurulu’nda yer alarak, Büyük Jüri değerlendirmesine sunulacak filmlerin belirlenmesinde görev alırlar. Kurulun üye sayısı Festival Yürütme Kurulu ve Festival Direktörü tarafından belirlenir. 

Festival Organizasyonu Yetki ve Sorumluluğu

 • 25.Uluslararası Adana Film Festivali, Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Adana’da düzenlenir.
 • Film Festivali’nin programları, hazırlanan festival projesi çerçevesinde, Festival Direktörü, yardımcı koordinatörlükler ve bağlı hizmet birimleri tarafından uygulamaya geçirilir.
 • Başvuruları kabul ve ret yetkisi, ilgili yönetmelik ve yönergeler çerçevesinde, Festival Yürütme Kurulu ve Festival Direktörü tarafından kullanılır. 

4-YARIŞMA TÜRÜ

Bu yönetmelik kuralları çerçevesinde yapılacak olan 25.Uluslararası Adana Film Festivali Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nın türü,  “Uzun Metraj” filmlerdir. 

5-YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

Yarışmaya katılım koşulları aşağıdaki gibi düzenlenmiştir: 

5.1. Yarışma Koşulları 

 • Uluslararası Yarışma'da yarışacak filmler Uluslar arası Uzun Metraj Film Yarışması Koordinatörü tarafından davet edilir.
 • Festivale katılan yarışma filminin birden fazla yapımcısının bulunması durumunda Festival Direktörlüğü’nün muhatabı, katılım için verilen başvuru formunda adı yazılı bulunan gerçek ve/veya tüzel kişidir.
 • Yarışmaya tüm formatlarda çekilmiş filmler katılabilir ancak festival gösterim kopyalarının DCP olması zorunludur. 
 • Kopyaların gösterime uygun resim ve ses kalitesine sahip olması gerekmektedir. Aksi durumda, film herhangi bir uyarı yapılmaksızın yarışma dışı bırakılabilir.
 • Yarışmaya davet edilen filme ait, şifresi başvuru tarihinden ön değerlendirme sonuçlarının ilan edileceği tarihe kadar geçerli bir online izleme linki,  Festival Kurulu’nun değerlendirmesi için başvuru belgeleri ile birlikte Festival Merkezi’ne teslim edilir. 

5.2. Yarışmaya Katılacak Filmlerin Özellikleri

·         Yarışmaya, 01 Kasım 2016 tarihinden sonra yapılmış ve 24. Uluslararası Adana Film Festivali’ne başvurmamış uzun metraj filmler katılabilir.

·         Yapımcı, yarışmaya istediği sayıda filmle katılabilir.

 • 8 ‘A listesi uluslararası festival’in ana yarışmasında yarışıp ödül almış veya almamış filmler, ‘Türkiye prömiyeri’ olarak katılabilir.
 • İstisnai durumlarda Türk bir yönetmenin imzasını taşıyan filmler, ‘dünya prömiyeri'  olarak da katılabilir.
 • Resmi ya da özel televizyon kurumları tarafından yapılmış ya da yaptırılmış olmak, yarışmaya katılmaya engel değildir. Ancak televizyon dizisi olarak hazırlanmış, bölümlere ayrılmış filmler yarışmaya kabul edilmez.
 • Filmlerin İngilizce ve veya Türkçe altyazılı olması zorunludur.
 • Daha önce herhangi bir ulusal TV kanalında gösterilmiş veya Bluray, DVD veya VCD baskıları satışa sunulmuş, ,ya da internet üzerinden herkese açık olarak izlenebilir olan filmler yarışmaya katılamazlar. 

5.3. Yarışma Filmlerinin Gösterime Sunulması

 • Yarışmaya başvuran filmler, ön değerlendirme yapılabilmesi için Festival Danışma Kurulu’nun izlemesine sunulur.
 • Yarışmada finale kalan filmler, 22 - 30 Eylül 2018 tarihleri arasında Büyük Jüri’nin ve Adanalı Sinemaseverlerin izleyebilmesi için Adana’daki sinema salonlarında ücretli ya da ücretsiz gösterilebilir. Gösterimlerden elde edilen gelir Festival Yönetimi’ne aittir.
 • Uluslararası Adana Film Festivali, yarışmaya katılan filmlerle, festivalin tanıtımları için özel gösterimler düzenleyebilir.
 • Filmler festivalin yarışma dışı bölümlerinde gösterilmek üzere de seçilebilir. 

5.4. Filmlerin Son Teslim Tarihi

 • Finale seçilen veya yarışma dışı gösterime sunulacak filmlerin DCP formatındaki kopyaları (İngilizce – Türkçe altyazılı festival kopyası) festival merkezine 04 Eylül 2018 tarihine kadar teslim edilir. Kopyaları belirtilen tarihte teslim edilmeyen filmler yarışmaya alınmaz. 

5.5. Filmlerin Gösterim Şartları

 • Yarışmaya katılmak için başvuran filmler 22 - 30 Eylül 2018  tarihleri arasında festival programlarında gösterimde tutulur; bu uygulama için ayrıca izin talep edilmez. Yarışmaya katılmak için müracaat eden yapımcı, bu başvurusuyla, belirtilen hususu kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
 • Filmlerin DCP kopyaları, festival bitim tarihi olan 30  Eylül 2018  tarihinden itibaren başvuru formunda belirtilen yapımcı şirket adresine gönderilecektir. 

5.6. Başvuru Formu İle Birlikte Verilecek Belge Ve Tanıtım Malzemeleri

Yarışma için seçilen filmlerin sahipleri; gösterim, tanıtım, katalog ve basın bültenlerinde kullanılmak üzere aşağıda belirtilen tanıtım malzemelerini, başvuru belgesiyle birlikte eksiksiz olarak vermekle yükümlüdürler:

1.  Filme ait, şifresi başvuru tarihinden ön değerlendirme sonuçlarının ilan edileceği tarihe kadar geçerli bir online izleme linki.

2.  Filmin Türkçe ve İngilizce özeti (en fazla 250 sözcük )

3.  Filmin afişi

4.  Basın ve tanıtım malzemeleri

5.  Filmden 10 adet fotoğraf (Çözünürlük 300 dpi / Fotoğrafların kısa kenarı 15 cm olacaktır.)

6.  Yönetmenin özgeçmişi (Türkçe ve İngilizce yaklaşık 150 sözcük ), filmografisi ve fotoğrafı

7.  Filmin Time Code’lu İngilizce diyalog listesi

8.  Festival Tanıtım Filminde ve televizyon tanıtımlarında kullanılmak üzere filmin fragmanı (logo, altyazı, time code vb. kullanımlar olmamalı) 

 • Yarışmaya başvuran filmler için istenen başvuru malzemeleri kesinlikle iade edilmez. 

Tüm görsel ve yazılı bilgiler CD’ye kayıtlı (dijital) veya WeTransfer olarak gönderilmelidir. 

ÖNEMLİ HATIRLATMA: FİLME AİT BELGE VE TANITIM MALZEMELERİ EKSİK OLAN BAŞVURULAR YARIŞMAYA ALINMAZLAR. 

6-ÖDÜLLER

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması Ödülleri:

1.       En İyi Film Ödülü                                          : Altın Koza Heykeli ve 15.000 Euro.

2.       JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ                                           : Altın Koza Heykeli ve 10.000  Euro.

 

Ödül tutarı, ödemelerin yapılacağı günkü kur üzerinden ödül miktarının karşılığı tutarında euro olarak ödenecektir. 

Büyük Jürinin Mansiyon İhdas Etme Hakkı

Büyük Jüri yönetmelikte belirtilen ödüller dışında akçeli karşılığı olmayan, ayrı bir kategoriden 1(bir) adet mansiyon takdir edebilir. 

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması Katılım Ödülleri

 • Yarışma kapsamında gösterime sunulan filmlere, film başına 500 euro  katılım ödülü verilir. Ancak “En İyi Film” ve “Jüri Özel Ödülü” kazanan filmlere katılım ödülü ödemesi yapılmaz.
 • Katılım ödüllerinin ödemesi, diğer akçeli ödüllere uygulanan esaslar çerçevesinde en geç 31.12.2018 tarihine kadar yapılır.

 

7-ÖDÜLLERİN VERİLMESİ

Altın Koza Ödül Heykelleri, Adana’da festival uygulamaları sırasında düzenlenecek “Büyük Ödül Töreni” sırasında verilir. 

Festival Etkinliklerine ve Ödül Törenine Katılım

7.1.Yarışmaya katılan filmlerin yapımcıları, yönetmenleri, oyuncuları v.b. yarışma yönetmeliğinde ödül listesinde yer alan yaratıcıları, zorlayıcı sebepler dışında Büyük Ödül Töreni esnasında bizzat bulunmalıdırlar. Yarışmada finale kalan filmlerin yaratıcı kadrosundan en az 3 kişinin Yarışma Filmi Galasına ve etkinliklerine, Altın Koza Sevgi Korteji’ne katılmaları filmin yapımcısı tarafından temin edilecektir. Yapımcı, yarışmaya başvurmakla bu hususları yerine getireceğini kabul ve taahhüt etmiş olur.

7.2. Ödüller filmin yönetmenine verilir. Ödül kazanan yarışma filminin birden fazla yönetmeninin bulunması durumunda akçeli ödüller eşit olarak paylaştırılır.

7.3. Akçeli ödüller, hak sahiplerine en geç 31.12.2018 tarihine kadar, ilgili yasal mevzuatın gerektirdiği tüm prosedürün yerine getirilmesinden sonra Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenir.

7.4. Akçeli ödül miktarları nettir. Vergiler ve benzeri yasal kesintiler Adana Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundadır. 

8. SEÇİCİ KURULLAR

 • Festival Direktörlüğü seçici kurullarda, oy hakkı olmayan, yarışma yönetmeliğinin uygulanmasına yardımcı olmak amacıyla bir gözlemci Jüri Sekreteri bulundurur. 

Yarışma için, iki ayrı seçiciler kurulu görev yapar

1.       Festival Danışma Kurulu

2.       Büyük Jüri      

 

8.1.Festival Danışma Kurulu

·         Ön değerlendirme Festival Danışma Kurulu tarafından yerine getirilir. Üç kişiden oluşur. Festival’de Büyük Jüri’nin nihai değerlendirmesine sunulacak en fazla 12 filmi Festival Danışma Kurulu belirler. Kurul, Festival direktörü ve danışmanlarından oluşur.

·         Ön değerlendirme çalışması sonuçları festival öncesi yapılacak basın toplantısı ile duyurulacaktır.  Nihai değerlendirmeye kalacak en az 8 en fazla 12 film belirlenir. 

8.2. Büyük Jüri

 • Son değerlendirme Büyük Jüri tarafından 22 - 30 Eylül 2018 tarihleri arasında Adana’da yapılır.
 • Büyük Jüri, Uluslararası Adana Film Festivali Direktörlüğü tarafından, sinema ve sanat dünyasından isimlerden 5 veya 7 kişinin katılımı ile oluşturulur.
 • Büyük Jüri çalışmalarına, zorlayıcı bir neden ortaya çıkması durumunda, katılamayan üyeler olursa; Festival Direktörü, katılamayan üyenin yerine yeni bir üyenin ivedi olarak belirlenmesi ve çalışmalara katılması uygulamasını yapar. 

Büyük Jüri çalışma esasları

 • Büyük Jüri Başkanı Festival Direktörü ’nün davetiyle belirlenir.
 • Büyük Jüri ilk toplantıdan sonra festival yönetiminin belirlediği film izleme programını uygular.
 • Büyük Jüri değerlendirmesini, oy birliği sağlayarak veya salt çoğunluk ile yapar. Bu yöntemlerle sonuç alamadığı takdirde, puanlama yöntemini uygular. Puanlama sisteminde eşitlik olması durumunda Jüri Başkanı’nın oyu 2 sayılır.
 • En çok oy (puan) alma yöntemine göre sıralama belirlenir. Ödüller paylaştırılmaz.
 • Büyük Jüri değerlendirme sonuçlarını, bir tutanakla tespit edip imza altına alır.
 • Tüm tutanaklar Jüri Başkanı tarafından, Festival Yönetimi adına görev yapan Jüri Sekreteri’ne teslim edilir.
 • Sonuçlar ödül töreninde açıklanır.
 • Yarışmada filmi bulunan kişiler (yapımcı, yönetmen, oyuncu vb.) jüri üyeliği yapamaz.
 • Jüri çalışma prensipleri Festival Direktörlüğü tarafından ayrıca düzenlenecek bir yönerge ile belirlenir. 

9-FESTİVAL KONUKLARI

Uygulama aşağıdaki hususlar dikkate alınarak yapılacaktır.

9.1.Yarışma Finalisti Filmlerin Konukları

 • Festival Yönetimi, yarışma filmlerini temsilen her filmden en çok 5 kişiyi konuk olarak ağırlar.
 • Yarışma’ya seçilen filmin yapımcısı, festivale katılacak yarışma filmi konuk listesini, konukların adres ve telefon numaralarıyla birlikte Başvuru Formu’na yazarak en geç 20 Ağustos 2018 tarihine kadar Festival Direktörlüğü’ne bildirir. Festival Direktörlüğü, bu bilgileri esas alarak konukların ulaşım, konaklama ve etkinliklere katılımlarını programlar.

§  Filmi temsilen Festivale katılacaklar, 1- Filmin Yapımcısı, 2- Yönetmeni, 3- Filmin Görüntü Yönetmeni, 4- Filmin Baş Kadın Oyuncusu, 5- Filmin Baş Erkek Oyuncusu, 6- Filmin Yardımcı Kadın Oyuncusu, 7- Filmin Yardımcı Erkek Oyuncusu 8- Filmin Kurgucusu, 9- Filmin Sanat Yönetmeni arasından belirlenir.

§  Bu kategoriler dışında kalan film konuklarının ulaşım ve konaklaması Festivalin yönetimi tarafından karşılanmaz.

 • Bu konukların festivale daveti, Festival Yürütme Kurulu ve Festival Genel Direktörlüğü tarafından yapılır.
 • Festival Yönetimi, katılacak finalist film konuklarının Adana’ya 1 geliş – 1 dönüş giderini ve konaklama giderlerini karşılayacaktır. 

9.2. Konukların Etkinliklere Katılımı

 • Festival konukları, Festival Uygulama Projesi’nde öngörülen açılış etkinlikleri, film galaları, söyleşiler, oturumlar, okul ziyaretleri, sergiler, kokteyller, toplu yemek, “Sevgi Korteji ve/veya Sevgi Yürüyüşü”, ödül törenleri gibi etkinliklere, hazırlanan programlar kapsamında katılırlar. 

 10-FİLMLERİN SİGORTASI

 • Yarışmaya katılan filmlerin sigortasından (All risk kapsamında; yangın, hırsızlık, kısmi hasar...) festivali düzenleyen festival yönetimi sorumludur.
 • Sigorta süresi; sinema filminin festival yönetimince teslim alındığı tarihten, iade için nakliye firmasına teslimi tarihine kadar geçerli olacaktır. Nakliye firmasına teslimden sonra festivali düzenleyen kurumun sorumluluğu sona erer. 

11-YÜRÜRLÜK

·         25.Uluslararası Adana Film Festivali Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’na katılan yapımcılar katılım başvurusunu yapmakla, bu yönetmeliğin tüm kurallarını kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Yönetmelikteki hususlar sözleşme mahiyetindedir ve tarafları bağlar. Yönetmelikte yer almayan hususlarda doğacak anlaşmazlıklar için Adana Film Festivali Yürütme Kurulu kararları ve yürürlükteki mevzuat hükümleri geçerli olacaktır.

 

info@altinkoza.org.tr www.adanafilmfestivali.org.tr

 

SPONSORLAR

Festival Sponsorları
"Sinemanın başarılı örneklerinin 25. kez ödüllendirileceği Uluslararası Adana Film Festivali'ne katılacak tüm sinemaseverlere iyi seyirler dilerim..." HÜSEYİN SÖZLÜ Adana Büyükşehir Belediye Başkanı