ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ +90 322 453 00 09 info@altinkoza.org.tr

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 25.ULUSLARARASI ADANA FİLM FESTİVALİ ULUSLARARASI KISA FİLM YARIŞMASI YÖNETMELİĞİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  25.ULUSLARARASI ADANA FİLM FESTİVALİ ULUSLARARASI KISA FİLM YARIŞMASI YÖNETMELİĞİ

2018

 

25.Uluslararası Adana Film Festivali Uluslararası Kısa Film Yarışması 22 - 30 Eylül 2018 tarihleri arasında Adana‟da gerçekleştirilecektir.

 

1. AMAÇ VE KAPSAM

Adana Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Kısa Film Yarışmasını aşağıda belirtilen amaçlara ulaşılmasını sağlayabilmek için düzenlemektedir;

• Türk Sinemasının ve Dünya Sinemasının geleceğine olumlu ve destekleyici katkılar sağlamak,

• Kültür değerlerimizin geliştirilmesine ve tanıtılmasına destek vermek,

• Festival sırasında yapılacak etkinliklerle, yarışmada finale kalan yönetmenleri Adanalı sinemaseverlerle buluşturmak ve çeşitli etkinlikler düzenlemek.

 

2. FESTİVAL YÖNETİMİ Karar Verme Yetkilisi

Festivalin üst düzey karar yetkilisi, Büyükşehir Belediye Başkanı‟nın başkanlığında kurulan Festival Yürütme Kurulu‟dur.

 

Büyükşehir Belediyesi ile İletişim ve Koordinasyon

 Büyükşehir Belediyesi ile iletişim Festival Yürütme Kurulu ve Festival Direktörlüğü aracılığıyla sağlanır.

 

Organizasyon Birimleri

 Festival Direktörü

 Yardımcı Koordinatörlükler

 Hizmet grupları

 

Festival Yürütme Kurulu

• Festival Yürütme Kurulu, Büyükşehir Belediye Başkanı‟nın başkanlığında kurulur. Festival Direktörlüğü‟nün uygulama projesini değerlendirir, anlaşmazlıkları karara bağlar. Kararları kesindir.

• Festival yönetim birimleri ve katılımcıları arasında anlaşmazlıklar çıkması halinde, sorunu çözme ve nihai kararı verme yetkisi Festival Yürütme Kurulu‟ndadır.

• Yarışma yönetmeliğinde düzenlenmemiş olan hususlarda son karar yetkisi Festival Yürütme Kurulu‟na aittir.

• Festival Yürütme Kurulu, Büyükşehir Belediye Başkanı başkanlığında 5 üyeden oluşur.

 

Festival Direktörü

• Festival Direktörü, Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanlığında kurulan Festival Yürütme Kurulu bilgisi dahilinde uygulama projesinin hazırlanması ve programların uygulanmasını yerine getirir.

• Koordinatörlükler ve hizmet grupları vasıtasıyla festival projesinin uygulanmasını temin eder.

• Festival Direktörü ‟nün belirleyeceği yardımcı koordinatörler, festival yönetimi adına Festival Yürütme Kurulu‟nda görev alarak ön belirleme çalışmalarına Festival Danışma Kurulu ile katılırlar.

 

Festival Danışma Kurulu

• Danışma Kurulu, ulusal ve uluslararası sinema alanında uzmanlığı bilinen sinema yazarları, kültür-sanat insanları ve kültür-sanat kuruluşlarından katılacak temsilcilerle oluşur. Festivalin mesajlarının ve uygulanacak programlarının niteliklerinin belirlenmesinde istişari mahiyette katkı sağlar. Festival Kurulu‟nda yer alarak, Büyük Jüri değerlendirmesine sunulacak filmlerin belirlenmesinde görev alırlar. Kurulun katılımcı sayısı Festival Yürütme Kurulu ve Festival Direktörü tarafından belirlenir.

 

Festival Organizasyonu Yetki ve Sorumluluğu

• 25.Uluslararası Adana Film Festivali, Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Adana‟da düzenlenir.

• Film Festivali‟nin programları, hazırlanan festival projesi çerçevesinde, Festival Direktörü, yardımcı koordinatörlükler ve bağlı hizmet birimleri tarafından uygulamaya geçirilir.

• Başvuruları kabul ve ret yetkisi, ilgili yönetmelik ve yönergeler çerçevesinde, Festival Yürütme Kurulu ve Festival Direktörü tarafından kullanılır.

 

3. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

• Yarışmaya 2017 - 2018 yıllarında çekilmiş, daha önce Uluslararası Adana Film Festivali yarışmalarına başvuru yapmamış filmler katılabilmektedir.

• Yarışmaya 20 dakikadan uzun olmayan kurmaca, canlandırma, deneysel ve belgesel filmler başvurabilir.

• Bir kişi en fazla 2 film ile başvurabilir. Fazla başvuruda bulunan yönetmenlerin filmleri katılımcı yönetmenin uyarılmasına gerek kalmadan yarışma dışı bırakılır.

• Filmlerin İngilizce alt yazılı olması zorunludur.

• Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışmasına başvuran filmler Uluslararası Kısa Film Yarışmasına başvuramaz. Her iki yarışmaya başvuruda bulunan filmler katılımcı yönetmenin uyarılmasına gerek kalmadan yarışma dışı bırakılır.

 

4. BAŞVURU

 • Başvurular www.filmfreeway.com adresi üzerinden yapılacaktır.(https://filmfreeway.com/AdanaFilmFestivalPublicRelationCoordinator)

• Son başvuru tarihi 01 Temmuz 2018 „dir.

• Film Freeway dışında yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.


• Filmfreeway üzerinden yapılacak başvurularda istenilen tüm alanların doldurulması zorunludur.

Bilgilerin eksik olması durumunda, film, katılımcı yönetmenin uyarılmasına gerek kalmadan yarışma dışı bırakılır.

 

5. DEĞERLENDİRME

 

Ön Değerlendirme

• Ön değerlendirme sonucunda her kategori için en az 5 film aday gösterilebilecektir.

• Ön değerlendirme, festival kısa film bölüm koordinatörlüğü tarafından yapılır.

• Ön değerlendirme, 17 Ağustos 2018 tarihine kadar Festival Direktörlüğü'nün belirleyeceği yerde yapılır.

 

• Festival Koordinatörlüğü gerekli gördüğü durumlarda, filmin yarışacağı kategoriyi, başvuru formunda belirtilen konumdan farklı olarak yeniden belirleyebilir.

• Ön değerlendirme sonuçları festivalin web sayfasından ve basından kamuoyuna duyurulur. Ayrıca ön elemeyi geçen eser sahiplerinin mail adreslerine doğrudan bildirilir.

 

Son Değerlendirme

• İkinci aşamada finale kalan filmlerin nihai değerlendirmesi beş kişilik “Seçici Kurul” tarafından yapılacaktır.

• Son değerlendirme Seçici Kurul tarafından 22 - 30 Eylül 2018 tarihleri arasında Adana‟da yapılır.

• Seçici Kurul, Festival Direktörlüğü tarafından belirlenir.

• Seçici Kurul‟un kararları kesindir.

• Yönetmelik işleyişine yardımcı olmak üzere, oy hakkı olmayan bir Festival Temsilcisi film izleme çalışmalarına ve değerlendirmelerine katılabilecektir.

 

 

6.ÖDÜLLER

 

En İyi Belgesel Film Ödülü 15.000.TL.

En İyi Canlandırma Film Ödülü 15.000.TL.

En İyi Deneysel Film Ödülü 15.000.TL.

En İyi Kurmaca Film Ödülü 15.000.TL.

 

 

• Jüri yönetmelikte belirtilen ödüller dışında akçeli karşılığı olmayan özel ödül takdir edebilir.

• Akçeli ödül kazanan filmlerin ödül ödemeleri , filmin yönetmenine, en geç 31.12.2018 tarihine kadar

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılır.

 

• Festival Yönetimi şartnamede her türlü değişikliği yapma hakkını elinde tutar. Zorunlu hallerde yarışmayı iptal edebilir.

 

• Filmler festivalin yarışma dışı bölümlerinde gösterilmek üzere seçilebilir. Gösterimi yapılan filmlere gösterim bedeli ödemesi yapılmaz.

 

• Yarışmaya gönderilen filmlerin bilgi, belge ve kopyaları iade edilmez. Festival arşivinde saklanır ve ticari amaç gözetilmeden festival etkinliklerinde kullanılabilir.

 

 

7 .YÜRÜRLÜK

1. Bu yönetmelik kapsamı dışında kalan tüm hususlarda ve doğabilecek anlaşmazlıkların çözüme bağlanmasında Festival Yürütme Kurulu yetkilidir.

2. Yarışmaya katılan yönetmenler, başvuru yaparak, Yarışma Yönetmeliğinde bulunan tüm hükümleri kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

 

 

İletişim :

Uluslar arası Adana Film Festivali

+90 322 453 00 09

+90 322 453 09 09

info@altinkoza.org.tr

 

www.adanafilmfestivali.org.tr

 

SPONSORLAR

Festival Sponsorları
"Sinemanın başarılı örneklerinin 25. kez ödüllendirileceği Uluslararası Adana Film Festivali'ne katılacak tüm sinemaseverlere iyi seyirler dilerim..." HÜSEYİN SÖZLÜ Adana Büyükşehir Belediye Başkanı