ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ +90 322 453 00 09 info@altinkoza.org.tr

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 25.ULUSLARARASI ADANA FİLM FESTİVALİ ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI YÖNETMELİĞİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

25.ULUSLARARASI ADANA FİLM FESTİVALİ

ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI YÖNETMELİĞİ

2018

 

1-AMAÇ

Uluslararası Adana Film Festivali; 

 • ♣ Türkiye’de kültür ve sanatın korunması geliştirilmesi ve tanıtılmasına hizmet etmeyi; 
 • ♣ Türk Sineması’nın gelişmesine ve eserlerinin tanıtılmasına katkılar getirmeyi; 
 • ♣ Halk kitlelerinin, sanatsal etkinlikler yoluyla, sanatçılar ve eserleriyle buluşmasını sağlamayı;
 • ♣ Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması ile Türk Sineması’nın eser üretmesini, üretilen eserlerin seyircisiyle buluşmasına katkılar getirmeyi amaçlar.

 

2-YARIŞMA TARİHİ

25.Uluslararası Adana Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması 22 -30 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. 

 

3-FESTİVAL YÖNETİMİ  

Karar Verme Yetkilisi

Festivalin üst düzey karar yetkilisi, Büyükşehir Belediye Başkanı’nın başkanlığında kurulan Festival Yürütme Kurulu’dur.

 

Büyükşehir Belediyesi ile İletişim ve Koordinasyon

 • ♣ Büyükşehir Belediyesi ile iletişim Festival Yürütme Kurulu ve Festival Direktörlüğü aracılığıyla sağlanır.

 

Organizasyon Birimleri

 • ♣ Festival Direktörü
 • ♣ Yardımcı Koordinatörlükler
 • ♣ Hizmet grupları

 

Festival Yürütme Kurulu

 • • Festival Yürütme Kurulu, Büyükşehir Belediye Başkanı’nın başkanlığında kurulur. Festival Direktörlüğü’nün uygulama projesini değerlendirir, anlaşmazlıkları karara bağlar. Kararları kesindir.
 • • Festival yönetim birimleri ve katılımcıları arasında anlaşmazlıklar çıkması halinde, sorunu çözme ve nihai kararı verme yetkisi Festival Yürütme Kurulu’ndadır. 
 • • Yarışma yönetmeliğinde düzenlenmemiş olan hususlarda son karar yetkisi Festival Yürütme Kurulu’na aittir.
 • • Festival Yürütme Kurulu, Büyükşehir Belediye Başkanı başkanlığında 5 üyeden oluşur.

 

Festival Direktörü

 • • Festival Direktörü, Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanlığında kurulan Festival Yürütme Kurulu bilgisi dahilinde uygulama projesinin hazırlanması ve programların uygulanmasını yerine getirir.
 • • Koordinatörlükler ve hizmet grupları vasıtasıyla festival projesinin uygulanmasını temin eder.
 • • Festival Direktörü ’nün belirleyeceği yardımcı koordinatörler, festival yönetimi adına Festival Yürütme Kurulu’nda görev alarak ön belirleme çalışmalarına Festival Danışma Kurulu ile katılırlar.

 

Festival Danışma Kurulu

 • • Danışma Kurulu, ulusal ve uluslararası sinema alanında uzmanlığı bilinen sinema yazarları, kültür-sanat insanları ve kültür-sanat kuruluşlarından katılacak temsilcilerle oluşur. Festivalin mesajlarının ve uygulanacak programlarının niteliklerinin belirlenmesinde istişari mahiyette katkı sağlar. Festival Kurulu’nda yer alarak, Büyük Jüri değerlendirmesine sunulacak filmlerin belirlenmesinde görev alırlar. Kurulun katılımcı sayısı Festival Yürütme Kurulu ve Festival Direktörü tarafından belirlenir.

 

Festival Organizasyonu Yetki ve Sorumluluğu

 • • 25.Uluslararası Adana Film Festivali, Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Adana’da düzenlenir. 
 • • Film Festivali’nin programları, hazırlanan festival projesi çerçevesinde, Festival Direktörü, yardımcı koordinatörlükler ve bağlı hizmet birimleri tarafından uygulamaya geçirilir. 
 • • Başvuruları kabul ve ret yetkisi, ilgili yönetmelik ve yönergeler çerçevesinde, Festival Yürütme Kurulu ve Festival Direktörü tarafından kullanılır.

 

 

4-YARIŞMA TÜRÜ

Bu yönetmelik kuralları çerçevesinde yapılacak olan 25.Uluslararası Adana Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nın türü,  “Uzun Metraj” ve “Konulu” filmlerdir.

 

 

5-YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

Yarışmaya katılım koşulları aşağıdaki gibi düzenlenmiştir:

 

5.1 Yarışmaya Katılacak Filmlerin Özellikleri

 

 • • Yarışmaya, 01 Kasım 2017 tarihinden önce herhangi bir toplu gösterimde gösterilmemiş ve 

daha önce Uluslar arası Adana Film Festivali’ne başvurmamış uzun metraj Türk filmleri katılabilir. (Türk filmi tanımı için, Kültür Bakanlığı’nın belirlediği kriterler geçerlidir.)

 • • Resmi ya da özel televizyon kurumları tarafından yapılmış ya da yaptırılmış olmak, yarışmaya katılmaya engel değildir. Ancak televizyon dizisi olarak hazırlanmış, bölümlere ayrılmış filmler yarışmaya kabul edilmez.
 • • Daha önce herhangi bir ulusal TV kanalında gösterilmiş veya Bluray, DVD veya VCD baskıları satışa sunulmuş, ,ya da internet üzerinden herkese açık olarak izlenebilir olan filmler yarışmaya katılamazlar.

 

5.2. Başvuru Koşulları

 • • Yarışmaya, filmin yapımcısı başvurur.
 • • Yapımcı, yarışmaya istediği sayıda filmle katılabilir. 
 • • Başvuru, sadece filmin mali haklarını kullanma yetkisine sahip yapımcı tarafından gerçekleştirilebilir.
 • • Yarışmaya başvuran yetkili, filme tanınmış konuk kontenjanı kadar kişiden oluşacak festival davetli listesini; başvuru formu üzerinde adı-soyadı, telefon ve adresleri ile bildirir. 
 • • Daha önce herhangi bir ulusal film festivalinden “En İyi Film Ödülü” kategorisinde ödül kazanmış filmler, Uluslararası Adana Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’na başvuru yapamaz.
 • • Başvurular info@altinkoza.org.tr adresine yapılacaktır.

 

5.3. Başvuru Formu İle Birlikte Gönderilecek Belge Ve Tanıtım Malzemeleri

 

 1. 1. Başvuru formu
 2. 2. Filme ait, şifresi başvuru tarihinden ön değerlendirme sonuçlarının ilan edileceği tarihe kadar geçerli bir online izleme linki.
 3. 3. Filmin Türkçe ve İngilizce özeti (en fazla 250 sözcük )
 4. 4. Filmden 10 adet fotoğraf (Çözünürlük 300 dpi / Fotoğrafların kısa kenarı 15 cm olacaktır.)
 5. 5. Yönetmenin özgeçmişi (Türkçe ve İngilizce yaklaşık 150 sözcük ), filmografisi ve fotoğrafı

 

Yukarıdaki bilgi ve belgeler info@altinkoza.org.tr  adresine gönderilecektir.

 

 

Başvuru Sonrası, Yarışmaya Hak Kazanmış Filmlerin Teslim Etmesi Gerekenler: 

 

Başvuru sahipleri; aşağıda belirtilen malzemeleri, ıslak imzalı başvuru belgesiyle birlikte eksiksiz olarak göndermekle (kargo ve/veya elden) yükümlüdürler:

 

 1. 1. Islak imzalı başvuru formu
 2. 2. Festival arşivinde saklamak üzere filmin 5 adet basılı afişi
 3. 3. Festival arşivinde saklamak üzere, filmin İngilizce altyazılı 4 adet DVD /BLURAY kopyası
 4. 4. Filmin DVD ya da online fragman bandı. (logo, altyazı, time code vb. kullanımlar olmamalı),(TV tanıtım ve festival jenerik filmi için) 
 5. 5. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ilgili birimlerince verilmiş Kayıt-Tescil Belgesi,
 6. 6. Filmin İngilizce altyazılı, DCP formatında gösterim kopyası,

 

 • Yarışmaya hak kazanan filmler için istenen başvuru malzemeleri kesinlikle iade edilmez. 

 

 

 1. 5.4. Yarışma Filmlerinin Gösterime Sunulması
  1. • Yarışmaya başvuran filmler, ön değerlendirme yapılabilmesi için Festival Kurulu’nun izlemesine sunulur. 
  2. • Yarışmada finale kalan filmler, 22 – 30 Eylül 2018 tarihleri arasında Büyük Jüri’nin, Adana İzleyici (Halk) Jürisi’nin ve Adanalı Sinemaseverlerin izleyebilmesi için Adana’daki sinema salonlarında ücretli ya da ücretsiz gösterilebilir. 
  3. • Gösterimlerden elde edilen gelir Festival Yönetimi’ne aittir. Uluslar arası Adana Film Festivali, yarışmaya katılan filmlerle, festivalin tanıtımları için özel gösterimler düzenleyebilir. 
  4. • Filmler festivalin yarışma dışı bölümlerinde gösterilmek üzere de seçilebilir.
  5. • Yarışmaya hak kazanmış filmlerin gösterim kopyaları DCP* (Dijital Sinema Paketi) formatında ve İngilizce altyazılı olarak gönderilecektir. DCP dışında herhangi bir dijital formatta gönderilen filmler yarışmaya kabul edilmeyecektir.

* Filmlerin tecimsel salonlarda gösterime uygun hale getirilmiş olacağı ve dijital sinema ses, görüntü ve ery dosyalarının depolanması ve dağıtılması için kullanılan dijital dosyaların toplandığı bir Dijital Sinema Paketi (DCP-Digital Cinema Package) olarak gönderilmesi gerekmektedir. Bu paket bir sabit diske (hard disk) depolanarak kurye aracılığı ile gönderilir. 

 

 

 1. 5.5. Son Başvuru Tarihi
 • • Yarışmaya katılım için son başvuru tarihi 27 Temmuz 2018’ dir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmez. 

 

 1. 5.6. Filmlerin Son Teslim Tarihi
  1. • Finale kalan veya yarışma dışı gösterime sunulacak filmlerin DCP formatındaki kopyaları (İngilizce altyazılı festival kopyası) festival merkezine 4 Eylül 2018 tarihine kadar teslim edilir. Kopyaları belirtilen tarihte teslim edilmeyen filmler yarışmaya alınmaz. 

 

 

 1. 5.7. Filmlerin Gösterim Süresi
  1. • Yarışmaya katılmak için başvuran filmler 22 – 30 Eylül 2018 tarihleri arasında festival programlarında gösterimde tutulur; bu uygulama için ayrıca izin talep edilmez. Yarışmaya katılmak için müracaat eden yapımcı, bu başvurusuyla, belirtilen hususu kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
  2. • Filmlerin DCP kopyaları, festival bitim tarihi olan 30 Eylül 2018 tarihinden itibaren başvuru formunda belirtilen yapımcı şirket adresine gönderilecektir.

 

 

ÖNEMLİ HATIRLATMA: FİLME AİT BELGE VE TANITIM MALZEMELERİ EKSİK OLAN BAŞVURULAR YARIŞMAYA ALINMAZLAR.

 

6-ÖDÜLLER

 

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Ödülleri:

  1. 1. En İyi Film Ödülü : Altın Koza Heykeli ve 350.000,00-TL.
  2. 2. YILMAZ GÜNEY ÖDÜLÜ : Altın Koza Heykeli ve 75.000,00-TL.
  3. 3. ADANA İZLEYİCİ ÖDÜLÜ : Altın Koza Heykeli ve 25.000,00-TL.
  4. 4. EN İYİ YÖNETMEN ÖDÜLÜ : Altın Koza Heykeli ve 50.000,00.-TL.
  5. 5. EN İYİ SENARYO ÖDÜLÜ : Altın Koza Heykeli ve 20.000,00-TL.
  6. 6. EN İYİ KADIN OYUNCU ÖDÜLÜ : Altın Koza Heykeli ve 20.000,00-TL.
  7. 7. EN İYİ ERKEK OYUNCU ÖDÜLÜ : Altın Koza Heykeli ve 20.000,00-TL.
  8. 8. EN İYİ MÜZİK ÖDÜLÜ : Altın Koza Heykeli ve 15.000,00-TL.
  9. 9. EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ ÖDÜLÜ : Altın Koza Heykeli ve 15.000,00-TL.
  10. 10. EN İYİ SANAT YÖNETMENİ ÖDÜLÜ  : Altın Koza Heykeli ve 10.000,00-TL.
  11. 11. EN İYİ KURGU ÖDÜLÜ : Altın Koza Heykeli ve 10.000,00-TL.
  12. 12. YARDIMCI ROLDE EN İYİ  KADIN OYUNCU ÖDÜLÜ : Altın Koza Heykeli ve 10.000,00-TL.
  13. 13. YARDIMCI ROLDE EN İYİ  ERKEK OYUNCU ÖDÜLÜ : Altın Koza Heykeli ve 10.000,00-TL.
  14. 14. UMUT VEREN GENÇ KADIN OYUNCU ÖDÜLÜ : Altın Koza Heykeli 
  15. 15. UMUT VEREN GENÇ ERKEK OYUNCU ÖDÜLÜ : Altın Koza Heykeli 

 

 

Büyük Jürinin Özel Ödül İhdas Etme Hakkı

Büyük Jüri yönetmelikte belirtilen ödüller dışında akçeli karşılığı olmayan 1(bir) adet özel ödül takdir edebilir. Ödül jüri tarafından herhangi bir kategoride verilebilir. 

 

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Katılım Ödülleri

 • • Ön eleme sonrasında finale kalan ve gösterime sunulan filmlere, film başına 2.000,00-TL. (İkibin Türk Lirası) katılım ödülü verilir. Ancak “En İyi Film, Yılmaz Güney Ödülü ve Adana İzleyici Ödülü” kazanan filmlere katılım ödülü ödemesi yapılmaz.
 • • Katılım ödüllerinin ödemesi, diğer akçeli ödüllere uygulanan esaslar çerçevesinde en geç 31.12.2018 tarihine kadar yapılır.

 

7-ÖDÜLLERİN VERİLMESİ

Altın Koza Ödül Heykelleri, Adana’da festival uygulamaları sırasında düzenlenecek “Büyük Ödül Töreni” sırasında verilir.

 

Festival Etkinliklerine ve Ödül Törenine Katılım 

7.1.Yarışmaya katılan filmlerin yapımcıları, yönetmenleri, oyuncuları v.b. yarışma yönetmeliğinde ödül listesinde yer alan yaratıcıları, zorlayıcı sebepler dışında Büyük Ödül Töreni esnasında bizzat bulunmalıdırlar. Yarışmada finale kalan filmlerin yaratıcı kadrosundan 8 kişinin Yarışma Filmi Galasına ve etkinliklerine, Altın Koza Sevgi Korteji’ne katılmaları filmin yapımcısı tarafından temin edilecektir. Yapımcı, yarışmaya başvurmakla bu hususları yerine getireceğini kabul ve taahhüt etmiş olur.

7.2. Film ödülleri kategorisinde, izleyici oylamasında en yüksek oy ortalamasına sahip olan film, “Adana İzleyici  Ödülü”nü almaya hak kazanır. Ayrı ayrı yapılan Büyük Jüri ve Adana İzleyici Jürisi oylamalarında en yüksek oy aynı filme verildiği takdirde, o film, her iki ödülü de almaya hak kazanır.

7.3. Film ödülleri kategorisinde ödüller filmin yapımcısına verilir. Festivale katılan yarışma filminin birden fazla yapımcısının bulunması ve özellikle bunlardan birinin yabancı olması durumunda Festival Direktörlüğü’nün muhatabı, katılım için verilen başvuru formunda adı yazılı bulunan gerçek ve/veya tüzel kişidir.

7.4. Katılım ödülleri ve diğer tüm akçeli ödüller, hak sahiplerine en geç 31.12.2018 tarihine kadar, ilgili yasal mevzuatın gerektirdiği tüm prosedürün yerine getirilmesinden sonra Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenir.

7.5. Büyük Jüri, değerlendirme yaptığı kategorilerde “En İyi Film” kategorisi dışında oyların eşit çıkması halinde ödülü paylaştırabilir. 

7.6. “En İyi Film” dışında kalan herhangi bir kategoride, ödülün paylaştırılması durumunda akçeli ödüller de eşit olarak paylaştırılır.

7.7. Akçeli ödül miktarları nettir. Vergiler ve benzeri yasal kesintiler Adana Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundadır.

 

 

  1. 8. SEÇİCİ KURULLAR
 • • Festival Direktörlüğü seçici kurullarda, oy hakkı olmayan, yarışma yönetmeliğinin uygulanmasına yardımcı olmak amacıyla bir gözlemci Jüri Sekreteri bulundurur.

 

Yarışma için, üç ayrı seçiciler kurulu görev yapar

  • 1. Festival Danışma Kurulu 
  • 2. Büyük Jüri       
  • 3. Adana İzleyici Jürisi

 

8.1. Ön Değerlendirme

 • • Ön değerlendirme Festival Danışma Kurulu tarafından yerine getirilir. Festival’de Büyük Jüri’nin nihai değerlendirmesine sunulacak en fazla 12 filmi Festival Danışma Kurulu belirler. Kurul, Festival direktörü ve danışmanlarından oluşur.
 • • Ön değerlendirme çalışması en geç 12 Ağustos 2018 tarihine kadar tamamlanır, nihai değerlendirmeye kalacak en az 8 en fazla 12 film belirlenir.

 

8.2. Büyük Jüri

 • • Son değerlendirme Büyük Jüri tarafından 22 – 30 Eylül 2018 tarihleri arasında Adana’da yapılır. 
 • • Büyük Jüri, Uluslar arası Adana Film Festivali Direktörlüğü tarafından, sinema ve sanat dünyasından isimlerden 7 kişinin katılımı ile oluşturulur. 
 • • Büyük Jüri çalışmalarına, zorlayıcı bir neden ortaya çıkması durumunda, katılamayan üyeler olursa; Festival Direktörlüğü, katılamayan üyenin yerine yeni bir üyenin ivedi olarak belirlenmesi ve çalışmalara katılması uygulamasını yapar. 

 

Büyük Jüri çalışma esasları

  1. • Büyük Jüri Başkanı Festival Direktörlüğü’nün davetiyle belirlenir.
  2. • Büyük Jüri ilk toplantıdan sonra festival yönetiminin belirlediği film izleme programını uygular.
  3. • Büyük Jüri değerlendirmesini, oy birliği sağlayarak veya salt çoğunluk ile yapar. Bu yöntemlerle sonuç alamadığı takdirde, puanlama yöntemini uygular. Puanlama sisteminde eşitlik olması durumunda ödül iki aday arasında paylaştırılır. ( En İyi Film Ödülü paylaştırılamaz.)
  4. • En çok oy (puan) alma yöntemine göre sıralama belirlenir. 
  5. • Büyük Jüri değerlendirme sonuçlarını, bir tutanakla tespit edip imza altına alır.
  6. • Tüm tutanaklar Jüri Başkanı tarafından, Festival Yönetimi adına görev yapan Jüri Sekreteri’ne teslim edilir. 
  7. • Sonuçlar ödül töreninde açıklanır.
  8. • Yarışmada filmi bulunan kişiler (yapımcı, yönetmen, oyuncu vb.) jüri üyeliği yapamaz.
  9. • Jüri çalışma prensipleri Festival Direktörlüğü tarafından ayrıca düzenlenecek bir yönerge ile belirlenir.

 

 

 

 

 

8.3. Adana İzleyici Jürisi

 • • Festival salonlarında yarışma filmlerini izleyen her kişi Adana İzleyici Jürisi’nin doğal üyesi sayılır. Adana İzleyici Jürisi, filmlerin bitişinde sinema salonlarında bulunacak sandıklarda, verilen pusulalar ile oylarını kullanırlar. Ödül, yarışma filmlerinin tamamının tecimsel salonlarda gösterilmesinin ardından, toplanacak oy pusulalarının noter takibinde yapılacak değerlendirmesiyle, en yüksek oy ortalaması alan filme verilir.
 • • Adana İzleyici Jürisi ile ilgili ayrı bir yönerge Festival Direktörlüğü tarafından hazırlanır.
  1. • Adana İzleyici Jürisi, Festival Kurulu’nun değerlendirmesi sonunda finale kalmaya hak kazanan filmeri izler.
  2. • İzleyici Jürisi oylaması sonucunda en yüksek ortalama puanı alan filme, “Adana İzleyici Ödülü” ve yönetmelikte belirlenmiş akçeli ödül verilir.
  3. • Akçeli ödülün ödemesi, diğer akçeli ödüllere uygulanan esaslar çerçevesinde yapılır.

 

9-FESTİVAL KONUKLARI

Uygulama aşağıdaki hususlar dikkate alınarak yapılacaktır.

9.1.Yarışma Finalisti Filmlerin Konukları

 • ♣ Festival, yarışma filmlerini temsilen her filmden en çok 8 kişiyi konuk olarak ağırlar.
 • ♣ Yarışma’ya katılım için başvuran filmin yapımcısı, festivale katılacak yarışma filmi konuk listesini, konukların adres ve telefon numaralarıyla birlikte Başvuru Formu’na yazarak en geç 24 Ağustos 2018 tarihine kadar Festival Direktörlüğü’ne bildirir. Festival Direktörlüğü, bu bilgileri esas alarak konukların ulaşım, konaklama ve etkinliklere katılımlarını programlar. 
 • ♣ Filmi temsilen Festivale katılacaklar, 1- Filmin Yapımcısı, 2- Yönetmeni, 3- Filmin Görüntü Yönetmeni, 4- Filmin Baş Kadın Oyuncusu, 5- Filmin Baş Erkek Oyuncusu, 6- Filmin Yardımcı Kadın Oyuncusu, 7- Filmin Yardımcı Erkek Oyuncusu, 8- Filmin Senaryo Yazarı, 9- Filmin Kurgucusu, 10- Filmin Müzikçisi ve 11- Filmin Sanat Yönetmeni arasından belirler. 
 • ♣ Bu kategoriler dışında kalan film konuklarının ulaşım ve konaklaması Festival Yönetimi tarafından karşılanmaz.
 • ♣ Bu konukların festivale daveti, Festival Yürütme Kurulu ve Festival Genel Direktörlüğü tarafından yapılır.
 • ♣ Festival Yönetimi, katılacak finalist film konuklarının Adana’ya 1 geliş – 1 dönüş giderini ve konaklama giderlerini karşılayacaktır. 

 

9.2. Konukların Etkinliklere Katılımı

 • ♣ Festival konukları, Festival Uygulama Projesi’nde öngörülen açılış etkinlikleri, film galaları, söyleşiler, oturumlar, okul ziyaretleri, sergiler, kokteyller, toplu yemek, “Sevgi Korteji ve/veya Sevgi Yürüyüşü”, ödül törenleri gibi etkinliklere, hazırlanan programlar kapsamında katılırlar.

 

 

10-FİLMLERİN SİGORTASI

 • ♣ Yarışmaya katılan filmlerin sigortasından (All risk kapsamında; yangın, hırsızlık, kısmi hasar...) festivali düzenleyen festival yönetimi sorumludur. 
 • ♣ Sigorta süresi; sinema filminin festival yönetimince teslim alındığı tarihten, iade için nakliye firmasına teslimi tarihine kadar geçerli olacaktır. Nakliye firmasına teslimden sonra festivali düzenleyen festival yönetiminin sorumluluğu sona erer.

 

 

11-YÜRÜRLÜK

 • • 25.Uluslararası Adana Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’na katılan yapımcılar katılım başvurusunu yapmakla, bu yönetmeliğin tüm kurallarını kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Yönetmelikteki hususlar sözleşme mahiyetindedir ve tarafları bağlar. Yönetmelikte yer almayan hususlarda doğacak anlaşmazlıklar için Adana Film Festivali Yürütme Kurulu kararları ve yürürlükteki mevzuat hükümleri geçerli olacaktır.

 

 

 

İletişim :
Uluslar arası Adana Film Festivali

Festival Merkezi 

0322 453 00 09

0322 453 09 09

E-Posta: info@altinkoza.org.tr 

 www.adanafilmfestivali.org.tr

 

 

SPONSORLAR

Festival Sponsorları
"Sinemanın başarılı örneklerinin 25. kez ödüllendirileceği Uluslararası Adana Film Festivali'ne katılacak tüm sinemaseverlere iyi seyirler dilerim..." HÜSEYİN SÖZLÜ Adana Büyükşehir Belediye Başkanı